Dinsdag 23 juli 2024

Copyright © 1994–2024 NetControl Netwerken & Computers
Alle rechten voorbehouden
NetControl
Simon Stevinweg 8
3911 CE  Rhenen

T + 31 (0)317 - 612 519
F + 31 (0)317 - 614 309
E

Leveringsvoorwaarden NetControl

Onze algemene- en leveringsvoorwaarden geven invulling aan de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en NetControl Netwerken & Computers. Het zijn de 'spelregels' waaronder wij al onze diensten en producten aanbieden.
Wij hanteren de voorwaarden van ICT~Office (branchevereniging IT-bedrijven in nederland) welke op al onze leveringen en dienstverlening van toepassing zijn.

Deze voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en zestien afzonderlijke, specifieke modules. De module 'Algemeen' bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en de bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn een of meer bijzondere producten of diensten uitgewerkt.

De ICT~Office Voorwaarden zijn zo opgezet, dat zij gebruikt kunnen worden voor veel verschillende producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. Tevens houden de ICT~Office Voorwaarden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak. De algemene voorwaarden beantwoorden eveneens aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT.

De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico's tussen de leverancier en de klant.
NetControl Netwerken & Computers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
De nieuwste versie van deze voorwaarden is, na publicatie hiervan op de website, van kracht voor alle leveringen en dienstverlening van NetControl Netwerken & Computers.

Om onze voorwaarden te kunnen lezen, is de gratis verkrijgbare Acrobat Reader noodzakelijk, mocht deze onverhoopt niet op uw computer aanwezig zijn, dan kunt u deze hier downloaden en installeren.

Algemeen.pdf
11/03/2010 - 256 kB
Module 01 Licentie voor programmatuur.pdf
11/03/2010 - 196 kB
Module 02 Ontwikkeling van programmatuur.pdf
11/03/2010 - 242 kB
Module 03 Onderhoud van programmatuur.pdf
11/03/2010 - 191 kB
Module 04 ASP, SaaS en Computerservice.pdf
11/03/2010 - 192 kB
Module 05 Onderhoud en ontwikkeling van een website.pdf
11/03/2010 - 195 kB
Module 06 Webhosting.pdf
11/03/2010 - 193 kB
Module 07 Detacheringsdiensten.pdf
11/03/2010 - 151 kB
Module 08 Opleidingen en trainingen.pdf
11/03/2010 - 150 kB
Module 09 Advisering, consultancy en PM.pdf
11/03/2010 - 150 kB
Module 10 Overige diensten.pdf
11/03/2010 - 207 kB
Module 11 Verkoop van IT- en Telecommunicatie-en kantoorapparatuur e.a.pdf
11/03/2010 - 151 kB
Module 12 Verhuur van IT- en telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a.pdf
11/03/2010 - 209 kB
Module 13 Onderhoud van IT- en telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a.pdf
11/03/2010 - 217 kB
Module 14 Toegang tot internet.pdf
11/03/2010 - 154 kB
Module 15 Telecommunicatiediensten.pdf
11/03/2010 - 208 kB
Module 16 Financiering en leasing van ICT.pdf
11/03/2010 - 154 kB